*

*

Wednesday 24 July 2013

Whampoa Secondary School 黄埔中学 (Former Whampoa Secondary School (Chinese) 黄埔华文中学)
1961 - 1986; 1987 - 1994

History

坐落在圣威菲立路的黄埔中学,创立于1961年5月,刚开始时只有8班中一生,隔年虽然增加了10班新生,不过却只有上午班学生,而课堂在下午时分还得“借”给附近的一所小学使用。

虽然是一所全新的政府华文中学,不过在1964年毕业的第一批中四生却取得95.5%的及格率,是当年数一数二的华文中学。基于这样的表现及当时华校生的需要,因此该校隔年就设立了高中部,成为了一所各年级都有的中学。   

1970年,黄埔中学建多一栋包括图书馆、体育室、语言实验室及书局等在内的图书馆大楼。该校在扩建前原本就和同时期创立的立化及德明等现有特选中学,享有同等的排名,而扩建后更取得优异的成绩。除了学术成绩保持一定水准外,该校的排球及篮球也连创佳绩,成为全国及分区校际之冠。   

到了80年代初,由于学制的改变,对传统华校造成了很大的影响,黄埔中学也不例外。为了适应当时的需求,开始设立英文部并招收两班中一生。和同时期创立的华义、德新中学一样,该校所能招收到的华文源流学生也逐渐减少。最后一批华文源流中四生是在1987年毕业,过后该校就从传统华校变成典型的中学,也就是以英文为第一语文,华文为第二语文的一般中学。   
在1991年改成单班制后,黄埔学生人数便日益减少,并在1994年走入历史。


Whampoa Secondary School School Song
 黄埔中学歌 


弘敷四教 德智体群
既陶甄乎万类
期百年而树人
猗欤黄埔 厥德日新
猗欤黄埔 厥德日新

 乃兴四教 豫时逊摩
鹄大成以渐进
学于焉而盈科
皇矣黄埔 卓乎不摩
皇矣黄埔 卓乎不摩

Credit: WPSSS; Whampoa Secondary School Alumni

Whampoa Secondary School School Motto
 黄埔中学校训

Reference:
黄埔十年
黄埔廿年


2 comments: