*

*

Wednesday 24 July 2013

Hua Yi Secondary School 华义中学 (Former Hua Yi Government Chinese Middle School 前华义政府华文中学)


1956 - 1983; 1983 - Present

History 
Formerly known as Hua Yi Government Chinese Middle School (华义政府华文中学), the school was first established on 14 October 1956. It was founded by Chinese philanthropists and clan leaders, and was one of the earliest government-aided schools formed during the period of Singapore's self-governance. Located at Fowlie Road, the school started with just 578 pupils and 26 classes. The school then shifted to Windstedt Road in 1957, where the enrolment rose to a total of 1,079 pupils in 30 classes.

In December 1957, the school was given her own school building at Margaret Drive. It officially started functioning at its own premises in 1958. Overtime, the school expanded with the addition of new facilities to the original building, to cater to the growing needs of the students. Hua Yi Government Chinese School rose to become a premier Chinese school at that time, together with Dunman High and River Valley High, excelling academically and in sports.

As the student intake increased progressively, a decision was made to relocate Hua Yi to bigger premises. The big shift to the new building in Depot road took place in March 1983, and was officially declared open by the Honourable Dr Koh Lam Son, Member of Parliament for Telok Blangah, on 26 April 1985. It was then when Hua Yi transformed from a Chinese medium school to an English medium school.


In December 1999, Hua Yi moved to an even bigger premises at the present Jurong West Street 42. It was seen as a "new era" because the school was then well-equipped with new facilities. It opened its doors to its first batch of Secondary One students on 3 January 2000. It was also this time when part of the school's staff members was selected by the ministry to start Westwood Secondary School, which occupied a classroom block in the premise during the academic year of 2000 and used the premise's facilities with the school before moving to its own premise approximately 2.4 km away at Jurong West Street 25 in 2001. Hua Yi's new premise was officially declared open on 29 June 2002 by Mr Lim Boon Heng, Member of Parliament for Jurong GRC Hua Yi Government Chinese Middle School School Song (Former)
 华义政府华文中学校歌  (旧版)
负时代之使命,爰奋跡於星洲
fù shí dài zhī shǐ mìng, yuán fèn jì yú xīng zhōu
挽狂澜之既倒,作砥柱於中流 
wǎn kuáng lán zhī jì dǎo, zuò dǐ zhù yú zhōng liú
猗欤盛哉! 我华义 
yī yú shèng zāi! wǒ huá yì 

守吾校之校训, 依仁义与智群
shǒu wú xiào zhī xiào xùn, yī rén yì yǔ zhì qún
豈求身之独善, 将领导夫群伦
qǐ qiú shēn zhī dú shàn, jiāng lǐng dǎo fú qún lún
猗欤盛哉! 我华义 
yī yú shèng zāi! wǒ huá yì 

诚克己以复礼, 自无私而大公 
Chéng kè jǐ yǐ fù lǐ, zì wú sī ér dà gōng
俾种族咸和睦, 跻世界於大同 
bǐ zhóng zú xián hé mù, jī shì jiè yú dà tóng
猗欤盛哉! 我华义 
yī yú shèng zāi! wǒ huá yì


Hua Yi Government Chinese Middle School School Motto (Former)
 华义政府华文中学校训  (旧版)Hua Yi Secondary School School Song (Current)
华义中学校歌 (新版)

遵守我校之校训
zūn shǒu wǒ xiào zhī xiào xùn
发扬仁义与智群
fā yang rén yì yǔ zhì qún
求取种族和谐 
qiú qǔ zhóng zú hé xié
进社会繁荣 
cù jìn shè huì fán róng 
为国家为民族我华义 
wèi guó jiā wèi mín zú wǒ huá yì 

Observe the school motto and spread its guiding principles.
Seek racial harmony and foster prosperity.
O serve our nation, our Hua Yi.

Credits: John Liew; Hua Yi Secondary School Alumni


Reference:
http://www.huayialumni.org.sg
华义中学廿五周年纪念特刊

No comments:

Post a Comment